broker innowacji

Pakiet usług broker innowacji stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie przedsiębiorców i jednostek naukowych wspólnymi projektami badawczo rozwojowymi prowadzącymi do realizacji komercyjnych pomysłów innowacyjnych.

Broker innowacji organizuje współpracę pomiędzy biznesem i nauką w celu osiągnięcia wymiernych korzyści  dla każdej ze stron. Działalność brokera sprowadza się do:

  • kojarzenia partnerów współpracy,
  • analizy i propozycji źródeł finansowania współpracy,
  • zarządzania projektem,
  • osiągnięcia celów biznesowych i naukowych realizowanego projektu,
  • sprzedaż i wdrożenie wyników współpracy B+R.


Jeśli są Państwo przedsiębiorcą poszukującym technologii i chcącym zrealizować prace badawczo rozwojowe lub naukowcem zainteresowanym komercyjnym wykorzystaniem swojej wiedzy prosimy o kontakt już teraz z naszym zespołem w celu zapoznania się z możliwościami stojącymi przed Państwem.

Członkowie zespołu

Let's invite something!