wtorek, 24 lipca 2012

Witamy na stronie platformy icbr.pl !


Serwis icbr.pl jest platformą komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami, a jednostkami naukowymi i badawczymi prowadzącymi działalność B+R w obszarze nowych technologii.

Projekt ma na celu popularyzację i rozwój wiedzy z zakresu szeroko pojętych nowych technologii mogących mieć praktyczne zastosowanie w  biznesie.
Misją projektu jest zapewnienie partnerom biznesowym i uczestnikom platformy dostępu do wiedzy i technologii oraz jej rozwój i wdrożenie poprzez współpracę odpowiednio dobranych użytkowników platformy icbr.pl.

Platforma docelowo ma stanowić efektywne narzędzie komunikacji i kooperacji podmiotów gospodarczych z przedstawicielami świata nauki.

Celem Projektu jest rozwój powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi na polu prac badawczych i rozwojowych w dziedzinach takich jak: technologie teleinformatyczne, przemysł ciężki, budownictwo, automatyka, biotechnologia, technologie ochrony środowiska, motoryzacja i aeronautyka oraz szeroko pojęta przedsiębiorczość intelektualna i kreatywna oraz innych wynikających z potrzeb rynku.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy zainteresowane przedsiębiorstwa, instytuty badawcze oraz kadrę naukową i specjalistów w danej dziedzinie.
Oferty współpracy i zapytania technologiczne prosimy kierować na email: biuro@icbr.pl

Zapraszamy do kontaktu
Zespół Interdyscyplinarnego Centrum Badawczo Rozwojowego
ICBR